Axata/WM Depo Yönetim Sistemi Yazılımı

Siz de deponuzu, diğer büyük firmaların tercih ettiği gibi Axata/Wm 'in yönetimine bırakın.

Türkiye'de geliştirilen en kapsamlı ve en fonksiyonel Depo Yönetim Sistemi yazılımı.

Günümüzde, Tedarik Zincirinin kalbini oluşturan depoların verimli ve doğru olarak yönetilmesi hayati önem taşımaktadır. axata Bilişim Sistemleri, müşterilerinin yapı ve işlem hacmine bağlı olarak tüm operasyonlarının etkin yürütülmesini sağlayan ölçeklenebilir, parametrik axata/WM Depo Yönetim Sistemi’ni paket çözüm olarak sunmaktadır.

axata/WM sağladığı esneklik, doğruluk ve hızlı kurulumunun yanında, Otomotiv, Perakende, FMCG, Ecza, Kozmetik, Kimya, Elektronik, Ambalaj sektörlerindeki ve Lojistik Hizmet Sağlayıcıların ihtiyacı olan karmaşık depolama uygulamalarının Kolay Kullanım avantajını sunmaktadır.

axata/WM, Depo bünyesinde icra edilen tüm operasyonları etkin bir şekilde, gerçek zamanlı yönetmek üzere tasarlanmış dinamik bir sistem olup kullanıcıların en kısa zamanda, en az kaynakla kağıtsız ve hatasız işlem yapabilmesine olanak sağlar.

axata/WM, kullanıcılarının tüm işlemleri bilgisayarlar yardımı ile yürütmesini sağlar ve yapılan her hareketi; yönlendirir, kontrol eder ve kaydeder. Sistem, her işlem adımında OT/VT teknolojilerini kullanarak zaman tasarrufu sağlarken, muhtemel hataları minimize eder. Depo personeli; RF (Radio Frequency) El ve Forklift terminalleri, ve PC terminalleri ile tüm işlemleri yürütür, sorgular ve raporlar.

Sistemin sağladığı faydalar aşağıda özetlendiği gibidir;

  • Hızlı ve Etkin; Giriş/Kabul, Yerleştirme ve sipariş toplama ile işgücü tasarrufu.
  • Envanterde doğruluk.
  • FIFO, FEFO yönetimi (Özel müşteri bazında da olarak) ve lot kontrolü ile gelişmiş müşteri hizmeti.
  • Depo alanının verimli kullanımı ile yatırım maliyet tasarrufu.
  • Gelişmiş sayım algoritmaları yardımı ile hızlı ve doğru sayım.
  • Kağıtsız ve barkodlu işlemler ile tüm süreçlerde artan doğruluk. İzlenebilirlik ve gözlenebilirlik.
  • On-line ve esnek ERP entegrasyonu ile mevcut sistemlere doğrudan bağlanabilme.
  • Depoda yürütülen veya geçmişteki işlemlere ait bilgilerin, performans ve analizlerin anlık/istendiğinde raporlanabilmesi ile sağlanan gelişmiş karar destek olanakları.
  • Tüm aktivitelerin kayıtlarının tutulması/saklanması.

Operasyonel Kavramlar

axata/WM, her türlü depolama ve dağıtım operasyonlarını destekler. Giriş lojistiği malzeme akış fonksiyonları; Ön kabul, Kabul, Çapraz Sevkiyat (Cross Dock) ve Yerleştirmedir. Çıkış Lojistiği malzeme akış fonksiyonları Sipariş İşleme, Besleme/İkmal, Toplama, Paketleme ve Sevkiyattır. Bu işlemler ile birlikte ihtiyaç duyulan depo yönetim görevleri olan Stok Yönetimi, Performans Yönetimi, Kaynak Yönetimi vb. gerçekleştirilir. Bu işlemler için aşağıda belirtilen temel kavramlar axata/WM tarafından kullanılır.

Palet Etiketi - Palet Etiketleri malzemelerin yığın olarak muhafaza edildiği; palet, konteyner, kutu, varil vb. taşıma ve muhafaza amaçlı nesneler üzerine takılan/yapıştırılan barkodlu etiketlerdir. Hazırlanan etiket üzerindeki barkodlu referans kodu ile depo içi işlemleri ile ilgili olarak; malzeme kodu, lot, miktar, birim, durumu ve adres vs. bilgileri ile ilişkilendirilir.

Lot Takibi - axata/WM girişten sevkiyata kadar olan tüm süreç içinde malzemenin ayrıştırılması ve gerektiğinde geri çağırma işlemleri için Lot takibini sağlar.

Seri No Takibi - axata/WM seri no ihtiva eden malzemeleri geri çağırma ve garanti bilgisinin idamesi amacına uygun olarak kayıt eder ve izler.

Zone Adresleme - axata/WM içinde her fiziki adrese benzersiz bir adres kodu atanır. Bu tanımlamanın üzerinde ayrıca her adresler çeşitli “Zone” tanımı altında toplanarak adresler arası geçişler için esnek ve parametrik kuralların tanımlanmasını sağlar. SKU’lar tanımlanan stratejilere göre Zone’lara yönlendirilirler.

Cross Dock - axata/WM girişi yapılan malzemenin depo içine yerleştirilmeden derhal veya gecikmeli olarak sevkiyata yönlendirilmesini parametrik olarak sağlayarak çapraz sevkiyatı sağlar. Bilgisayar Yönetiminde Yerleştirme – axata/WM, depo içinde mevcut en iyi adresin bulunmasını sağlayan, depo, SKU, adres parametreleri ile kullanıcı tarafından set edilen birçok metodu içermektedir.

FIFO Uygulaması - axata/WM etkin bir stok rotasyonu için parametrik olarak FIFO/FEFO uygulaması algoritmalarını içerir.

Güvenlik – axata/WM’in çalıştığı RF ve PC Terminalleri üzerindeki tüm giriş ve özel işlemler Kullanıcı kodu ve parola ile korunur. Kullanıcılar giriş yaptıktan sonra sistem yöneticisi tarafından yetkilendirildikleri işlemleri yapabilirler.

Detaylı bilgi için:

İletişim