axata/MDS axata Mobil Teslimat Sistemi

  • Araca yüklenmiş ürünlerin, teslimat süreçlerinin takip ve kontrol edilmesidir.
  • WMS sonrası araca yüklenen ürünlerin, araç plakası bazında takibinin yapılması,
  • Araçta bulunan, teslim edilecek yüklerin, teslimat noktası bazında dinamik rotalama yapılması,
  • Aracın teslimat noktasına varış-çıkış bilgilerinin on-line merkeze aktarılması,
  • Gecikme yada öncelikli teslmata göre yeniden rota belirlenmesi,
  • İrsaliye, teslim tutanağı gibi evrakların resmini çekilerek merkeze gönderilmesi,
  • WEB tabanlı izleme ve analiz ekranları,